עסקים וארגונים ירוקים

סקר סביבתי מקיף מהווה נקודת מוצא מצויינת להתנעת תהליך סביבתי ולאימוץ אג'נדה ירוקה בארגון. סקר סביבתי ממפה את כל הממשקים של הארגון עם הסביבה, בוחן את הסביבה העסקית של פעילות הארגון ויוצר נקודה התחלתית להמשך הפעילות .  סקר סביבתי מקיף את ההיבטים הבאים:

 

שימושי משאבים כגון אנרגיה, חשמל, דלק, נייר, ציוד משרדי ועוד ועד שימוש בחומרי גלם יחודיים לארגון או לתעשיה שלך. תהליך המיפוי כולל בדיקת הכמויות, העלויות והמשמעויות הסביבתיות של השימושים השונים במשאבים והתוויית תוכנית להתייעלות תפעולית וחסכון כספי.

בעוד ארגונך עסוק בעמידה ביעדים, נוצרו דפוסים של שימוש היוצרים בזבוז, עלות מיותרת וזיהום שניתן לצמצמם תוך כדי חיבור לאג'נדה הסביבתית. .

 

השפעת תהליכי העבודה על הסביבה: תכנון, ייצור, תפעול, שיווק ומכירה. בחינת המשמעויות של תהליכי העבודה הנהוגים בחברה על הסביבה כולל מיקוד בפסולת, זיהום, שימושי קרקע ומים ובדיקת והחלופות האפשריות לתהליכי העבודה הקיימים היום.

 

סקר עמדות לבדיקת עמדות העובדים, מנהלים ובעלי עניין אחרים בנוגע לדפוסי שמירה על הסביבה, נכונות ומוטיבציה לתרום על ידי שינוי הרגלים ויצירת גרעין תמיכה בתוך הארגון להמשך הטמעת הפעילות.

 

הסביבה העסקית והארגונית: בחינת הנעשה בארגונים ובתעשיות דומות בארץ ובעולם בכדי לצמצם את הנזק הסביבתי והתאמת ההמלצות למציאות הישראלית.

 

דגשים למדיניות המשך: התאמת המציאות העסקית העתידית לשינויים במגמות ובדפוסי הפעילות של ארגונים במטרה לשלב את ערכי הסביבה בליבת העשייה הארגונית. דגשים אלו מהווים התחלה של אסטרטגיה סביבתית לעתיד.

 

סקר סביבתי
כל הזכויות שמורות 2008 ©